Peníze

Chybí vám peníze na podnikání?

Za úspěšného soukromého podnikatele se může považovat ten, jemuž toto jeho počínání přináší velké nebo alespoň dostačující zisky. Ovšem skutečností je to, že takových lidí není v řadách podnikatelů nejednou zase až tak moc. Stačí…

Peníze

Peníze? Peníze!

Co to vlastně jsou ty peníze? Kousky kovů a papírků, které nám umožňují žít, jíst, pít, bydlet, jezdit auty nebo jinými dopravními prostředky. A k čemu to všechno? No přeci k tomu, abychom měli pocit, že žijeme,…