Byznys

Jaké známe třídy zatížení poklopů

F900
Speciální materiály a technologické postupy výroby těchto zakrývacích desek musí zaručit odolnost vůči extrémním tlakům při zatížení velmi vysokou hmotností. Využití nachází převážně v objektech, kde se pohybuje těžká technika, např. v železničních překladištích s jeřáby, v obřích velkoskladech při nakládání kamionů apod. Jsou jimi také osazovány letištní plochy, kde při nájezdu letadel na poklop dojde ke krátkodobému dynamickému zatížení desky několika stovkami tun.
rezavý kanál.jpg

E600

O něco nižší únosnost těchto materiálů, ale přesto jsou stále velmi extrémně namáhané. Nejčastěji se používají v nákladových docích říčních a mořských přístavů a opět v překladištích železniční a silniční dopravy.
hranatý poklop.jpg

D400

Jedná se o normalizované výrobky určené pro výstavbu a rekonstrukci silniční sítě. Osazují se jimi zpevněné krajnice, chodníky, parkovací plochy obchodních center, ale i míst, kam mají přístup kamiony s návěsy. Odolnost vůči zátěži musí odpovídat i delšímu působení tlaku kol motorových vozidel, včetně občasného zatížení koly kamionové přepravy.

C250

Tyto speciální poklopy se používají na odtokové kanály kanalizačních soustav, které všichni dobře známe. Občas si jich povšimneme podél chodníků a při okrajích pozemních komunikací. Menšími otvory proudí dešťová voda do kanalizace a tyto materiály (převážně litinové) musí odolat občasnému, nikoliv stabilnímu, tlaku kol motorových vozidel. Zasahují do vozovky maximálně do vzdálenosti 50 cm a od úrovně chodníku 20 cm.

B125

Druhá nejnižší třída zátěže slouží pro kryty šachet a kanalizace na chodnících a pěších zónách, v obytných zónách, a na plochách pro parkování motorových vozidel, kde dochází ke statické zátěži koly osobních vozidel při pomalých rychlostech a při parkování. Často se s nimi můžete setkat v parkovacích patrových „domech“, např. na letištích.
železná mříž.jpg

A15

Tento materiál s nejnižší třídou zátěže se využívá výhradně pro plochy, kde dochází pouze k zatěžování krytů kanalizací a šachet chodci a cyklisty.