Nakupování

K čemu jsou dobré geotextilie pod bazén

Součástí bazénových příslušenství jsou i zdánlivé drobnosti, které usnadňují jeho provoz a zvyšují komfort. Bez některých se můžeme obejít a jsou jen doplňkové, jiné bychom neměli podceňovat a pořídit je jako klíčové. K těmto poměrně důležitým pomocníkům patří i speciální podložky pod těleso bazénu – geotextilie.

Geotextilie pod bazén se pokládají ze zcela zjevných důvodů. Nejsou tam pro parádu a není to ani komerční trik, jak vytáhnout z lidí zbytečné peníze. Geotextilie se využívají již řadu let např. ve stavebních odvětvích, při výstavbě silnic a dálnic, při zpevňování železničních tras, jako jsou např. zabezpečení strmých svahů před pády kamení a před sesuvy půdy.

dno bazénu

Jakou funkci si geotextilní podložka pod bazénem plní?

Zjemňuje vrstvu před tlakem podloží – před pokládáním bazénu na zemský povrch se musí řádně upravit zemina, musí se odstranit štěrk a kameny, kořeny, zbytky stavební suti a další předměty, které by mohly dno poškodit. Zemina se může zpevnit písečnou výsypkou (jemně prosetým pískem), záleží na okolnostech a prostředí. Geotextilie tuto jemnou vrstvu ještě více zjemní, slouží jako pomyslná pojistka před poškozením dna bazénu.

hladina bazénu

Brání prorůstání travin – kořeny rostlin a keřů by neměly prorůstat až ke dnu bazénu, vhodně navržená podložka snižuje pravděpodobnost tohoto jevu. Co dovede tráva a některé odolné rostliny, se můžete přesvědčit např. na asfaltovém povrchu některých chodníků, kudy se tyto živé organismy dovedou protlačit.

Izolace proti vlhkosti – když položíte na zem nějaký předmět, bude na něj působit přirozená vlhkost tak, že se na jeho povrchu může časem objevit hniloba nebo plíseň. Úkolem podložek pod bazén je také zmírnit vliv vlhkosti a tím snížit rozvoj těchto nežádoucích mikroorganismů, kterým vyhovuje teplo a vlhko a nedostatek vzdušného kyslíku.