Bydlení

Minimalismus

Stagnace či pokles patří v byznysu mezi negativní ukazatele. Zámořské objevy a kolonie znamenaly pro obchodníky přijatelný risk. Východoindické společnosti prosazovaly svůj záměr často i vojenskou silou. Soukromá společnost v 19. století mívala početnější armádu než samotné Spojené království.  Exponenciální navyšování majetku platila za základní veličinu podnikání. Dnes už na Zemi nové oblasti stěží objevíme. V oceánu můžeme jít ještě hlouběji. Planety a jejich měsíce nabízejí nové možnosti dobývání surovin. V současnosti meziplanetární těžařské společnosti spíše platí za fikci než realitu. K hospodaření máme jen naši planetu. Její omezené zdroje v blízkých desetiletích bude znamenat překotné změny v energetické politice jednotlivých zemí. Průzkumy alternativních zdrojů plní vědecké magazíny. Pravděpodobně nepřijdeme o zdroj elektřiny, nicméně ceny se mohou vyvíjet různými směry.
lidé na skládce

V posledních letech jsou některé ukazatele spotřeby varující. Vyspělé země včetně České republiky ubírají planetě takové množství obnovitelných zdrojů, že během roku žijí na ekologický dluh. Mnohé dokumentární filmy zobrazují obrovské nutné výdaje planety na výrobu například kalhot či košile.  Jiné zas poukazují na plýtvání. Vyhazujeme nepřeberné kvantum produktů ještě před ukončením jejich trvanlivosti nebo užitkové hodnoty. Zajímá nás nový design, řada, aktuální trend. Logickým důsledkem vznikly organizace, které propagují efektivní využívání civilizačních výdobytků a také snižují své požadavky. Minimalisté bydlí v malých bytech či domech obklopeni jen nutnými prostředky. Upřednostňují kvalitu před kvantitou. Šatník čítá jen pár druhů oblečení. Nemají potřebu ukázat se v novém outfitu. Snaží se o udržitelnost. Šetrnost k přírodě je na místě. Všichni sedíme na stejné větvi.
re-use a obnovitelnost
Čím více do ní budeme řezat, tím horší vyhlídky můžeme mít. I jedna nová informace může zvýšit povědomí o problémech, které budeme v blízké budoucnosti čelit. O minimalismu a zero waste v Česku se můžete dozvědět více na jediném festivalu tohoto druhu v Brně. Nakonec i sama příroda neplýtvá. Využívá veškerý vzniklý odpad. Koloběh života či cirkulární ekonomika jsou obdobné pojmy přinášející možné řešení pro následující generace.