Bydlení

Co může být příčinou, že vám to ve vztahu neklape?

Je udivující, že ačkoli ženy i muži vnímají svět odlišným způsobem, chtějí být spolu a dokonce chtějí žít společně v jedné domácnosti. Zajímali jste se někdy o to, co může být příčinou domácích rozepří? Z velké části je na vině právě rozdílné uvažování a náhled na svět. Před dávnými lety spolu sice muži a ženy žili spokojeně pohromadě, ale to bylo proto, že měli přesně určené své úkoly. Vzájemně se doplňovali. Muž byl především lovec, který měl na starost získání potravy pro svou rodinu, a také ochránce. Žena rodila děti, starala se o ně, o muže a vytvářela domácí pohodu. Bylo to prosté: žena oceňovala na muži schopnost ulovit kořist a přinést ji rodině. Muž oceňoval na ženě její schopnost starat se o děti, pečovat o domov a stmelovat rodinu.
 výústění konfliktu
V dnešní moderní době však toto staré rozdělení úloh neplatí. Nelze jednoznačně definovat úlohy mužů a žen. Jejich role se prolínají. Obživa rodiny už nezávisí jen na muži. Od ženy zas nikdo nepožaduje, aby pouze zůstala doma a starala se o děti a domácnost. Celý dřívější hodnotový systém se rozpadl. Vznikl chaos. Komunikace vázne, vznikají nedorozumění. V mozku nám zůstaly genetické informace mužů – lovců a žen – strážkyň rodinného krbu. Jak aplikovat tyto programy do současné civilizované doby? Musíme se to učit. Poznáme-li vzájemné odlišnosti náhledů mužů a žen na svět, můžeme si potom lépe porozumět. V dnešním partnerském životě hraje důležitou roli komunikace, kompromis a tolerance.
 
Pro ilustraci uvádím několik příkladů rozdílného přístupu mužů a žen:
•        muži nevynikají v konverzaci, mluví stručně a jasně
•        pro ženy je mluvení nezbytné, potřebují si sdělovat své dojmy, myšlenky, je to pro ně relaxace (zbavení se problémů); u mužů oceňují, když je poslouchají
 
•        muži v určitou chvíli řeší jednu věc
•        ženy se dokáží v jednu chvíli zaměřit na několik věcí současně
 
•        muži mají velmi dobré prostorové vnímání, dobře se orientují v prostoru a v mapách (mají v mozku specifické centrum pro prostorovou orientaci)
•        ženy mají většinou špatné orientační schopnosti, řídit se podle mapy je pro ně problém
 
•        muži mluví o věcech, jak fungují, a o činnostech (sportu, práci, kde byli, co dělali)
•        ženy mluví o všem, co souvisí s lidmi, jejich vztahy a osobními záležitostmi (komu se kdo líbí, s kým kdo chodí, o rodině, přátelích, módě)
 muž a žena
O rozdílnosti obou pohlaví by se toho dalo napsat ještě mnoho. Pro jejich harmonické soužití je důležité uvědomit si své odlišnosti, přijmout je a nechtít po partnerovi, aby žil podle představ a očekávání toho druhého.