Nezařazené

Kunratické Švýcarsko


Skalní mini město Kunratické Švýcarsko jsou skupiny skal, které se nacházejí v klidu nádherné přírody, konkrétně v převážně borovém lese.  V tomto mini skalním městě uprostřed lesa rád pobýval jeho velký propagátor, řídící učitel z Kunratic Karel Beckert.  Po jeho jménu je pojmenována i Karlova vyhlídka, což je ve skutečnosti ve skále zapuštěná lavička s nápisem. Opěradlo lavice zdobí reliéf koruny s výrazným, ale v současné době již skoro nečitelným názvem Karolinenruh.  Skalní město se s postupem času postupně rozrůstalo.
epické sky
·         V letech 1834 zde vytesal do pískovcové skály skalní kapli jistý sedlák z Kunratic, Franz Bělic. Ve skalní kapli byla původně umístěna dřevěná soška Panny Marie, později ji však nahradil obraz Madony.
·         Ve skalách se nalézá i uměle upravená jeskyně Waltro, která je dlouhá asi osm metrů. Jeskyně sloužila za druhé světové války jako úkryt pro partyzány.
·         V letech 1933 se ve skalách táhl krátký turistický okruh. Jeho součástí byl i další skalní objekt, takzvaný Dutý kámen, který byl upravený jako vyhlídka. Do kamene byly vytesány vytesané úzké schody s třiceti osmi kamennými stupni, které vystupují na ploché temeno Širokého kamene. Nahoře se pak nachází osmihranný kamenný stůl a lavice. Kdysi byla rovněž na stole vytesána astronomicko-geografická orientační tabule a sluneční hodiny.
·         Ve skalách je vytesáno rovněž několik reliéfů s náboženskou tematikou, jako například Útěk svaté rodiny do Egypta a Nejsvětější Trojice.
skalní lezení
·         V sousední skále u Karlovy vyhlídky byla vyhloubena nevelká jeskyně.
Cesta uprostřed skalního města není příliš dobře značena.  Zdejší skalní oblast je pozoruhodná především sloupkovým rozpadem pískovce. Z vyhlídky Dutý kámen je možné dohlédnout k na sever vzdálenému Zelenému vrchu a osadě Drnovec na jeho úpatí. Na západ potom leží město Cvikov.