Byznys

Můžete být úspěšní hned

Podnikatelský boom po listopadu 1989 a přerod mnoha živnostenských subjektů v různé druhy společností, znamenal i pochopitelný rozvoj související s tímto trendem. V začátcích se začaly objevovat firmy, které pouze pomáhaly s administrativními záležitostmi, protože právní povědomí po době komunistické nadvlády a vlády jedné strany bylo nulové. Stejně tak přeorientace veškeré administrativy a judikatury z centrálně plánované politické ekonomie socialismu, na běžné principy, fungující ve svobodných zemích, nebyla ze dne na den a až čas sám a přízeň zákazníků, dělila zrno od plev, než mnohdy klopýtající legislativa a výkonná moc. Nicméně porod tržního prostoru i první dětské nemoci jsou již za námi a začaly všední dny podnikání, které jsou jednou veselé, jednou smutnější, ale fungující podle ekonomických pravidel a ne teoretických dogmat a nikdy nevyzkoušených teorií předchozího režimu, který svým hospodařením, sám sobě vystavil červenou kartu na ekonomickém hřišti.

zavedená společnost

Firmy spojené se zakládáním společností pochopitelně nezůstaly stát na místě a musely rozšiřovat své služby. Postupně se začal rozvíjet kompletní servis se zakládáním a likvidací firem, rozvoj virtuálních sídel, poskytování konferenčních místností k obchodním jednáním apod. Stejně tak se měnil i trh a potřeby zákazníků a mnoho z nich začalo preferovat nákupy společností, pro finanční výhodnost, časovou výhodnost a v neposlední řadě i jistotu a garanci čisté historie, bez skrytých závazků, které by v budoucnosti mohly býti nákladovou položkou. Samozřejmostí naší společnosti je nabídka firem a společností, jak plátců DPH, tak i neplátců DPH.

nízké ceny

Plátcovské firmy jsou velmi žádané, protože umožňují prakticky ze dne na den začít činnost i na té nejvyšší úrovni a pro ještě vyšší úroveň našich služeb zákazníkům a zvýšení jejich podnikatelského komfortu, nabízíme i odprodej hotových společností, které přes zmíněné výhody mají i přidanou hodnotu v existující nezávadné historii, která je při mnohých obchodních činnostech a některých výběrových řízeních vyžadována. Více informací o nás i o nabídce odprodeje hotových společností Kancelar29, najdete na našich webových stránkách.